Strona Główna Nowości Ekrany Cechy Pliki Pytania Linki Kontakt
   CECHY PROGRAMU Polski English
Gotowe do użycia:
 • w 100% bezpłatny program zarówno do użytku domowego jak i komercyjnego,
 • zaprojektowany specjalnie do obsługi tabel dBase III+, dBase IV, dBase 5 dla Windows, Visual dBase 7, wiele jego cech i funkcji można również wykorzystać w pracy z tabelami Paradox i FoxPro,
 • wielookienkowy i przyjazny dla użytkownika interfejs,
 • integracja ze środowiskiem Windows pozwala na otwieranie plików również przez kliknięcie i przeciąganie na okno aplikacji,
 • wbudowana lista ostatnio otwieranych plików,
 • pozwala tworzyć tablice w formacie dBase III+, dBase IV, dBase 5 dla Windows, Visual dBase 7,
 • pozwala na otwieranie, przeglądanie, modyfikowanie i budowanie zapytań do tabel dBase, FoxPro i Paradoxa,
 • pozwala na reindeksację i pakowanie tabel dBase, FoxPro i Paradox,
 • pozwala na zmianę nazw i kopiowanie tabel z wszystkimi związanymi z nimi plikami jak indeksy i pliki memo,
 • pozwala na opróżnianie i kasowanie tabel,
 • wbudowany edytor zapytań SQL z funkcją pamięci i zapisu zapytań na dysk,
 • pozwala zapisywać na dysk wyniki zapytań,
 • pozwala definiować krój czcionki i kolory w tabelach,
 • posiada funkcje liczenia, kasowania i odtwarzania skasowanych rekordów,
 • posiada proste funkcje statystyczne działające na dowolnych kolumnach, jak: suma, średnia, maksimum, minimum,
 • pozwala importować dane z tabel o innej strukturze i innych nazwach kolumn,
 • pozwala importować dane z plików tekstowych o polach oddzielonych separatorem,
 • pozwala automatycznie przenosić dane do programu MS Excel z wykorzystaniem mechanizmu OLE,
 • posiada wbudowaną prostą w użyciu wyszukiwarkę.
Plany na przyszłość:
 • zmiana struktury tabel dBase w locie,
 • zapytania do baz danych przez sterowniki ODBC,
 • rozbudowa funkcji eksportu i importu danych,
 • drukowanie tabel,
 • wizualizacja danych na wykresach,
 • zewnętrzne plug-iny pozwalające na modyfikowanie danych,
 • obsługa kilku języków,
 • itp. ...
Copyright © 2002 Janusz Popielewski